A projektről

2019.03.11

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon

 

Kedvezményezettek:

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

 

Projekt címe: „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon”

A szerződött támogatás összege: 632 785 322 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00010

A program célja:

A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, és a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány konzorciuma, mint kedvezményezett konzorcium fent nevezett projektjének célja Nyugat dunántúli régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező álláskeresők és fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására.

Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.

A program célcsoportja két részből áll:

a) Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, vagy18-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek;

b) Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők vagy 30. életévüket már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek.

A program második komponenseinek keretében, - amelyeket a Magyar Államkincstár (MÁK) koordinál - a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázati felhívások alapján, a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító vállalkozók maximum 4.573.800 forint, vissza nem térítendő forrásban részesülhetnek 100%-os intenzitással, induló költségeik támogatása céljából, valamint további visszatérítendő támogatás igényelhető a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

Programunk célja, hogy elősegítse az életképes ötlettel és vállalkozói szemlélettel bíró pályázók által indított vállalkozások létrejöttét a Nyugat-dunántúli régióban. A program azokat a rátermett álláskeresőket várja, akik megalapozott és reális elképzeléssel bírnak egy működő vállalkozás létrehozásához. Olyan ismereteket, készségfejlesztést, valamit mentorálást nyújt számukra, mely lehetővé teszi terveik megvalósulását.

 

Egyéni és mikrovállalkozások jöhetnek majd létre, amelyek vezetői megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek a vállalkozások fenntartható, eredményes, adótudatos, hatékony és szabályszerű működtetéséhez. Az új vállalkozók a program segítségével támogató környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során is elősegíti a hálózatosodás, a gazdasági együttműködés hasznának érvényesülését, hozzájárulva a régió különböző térségeiben élők jólétéhez.

 

Jelen projekt a GINOP-5.1.9-17 - Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás felhívásra, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése támogatásából valósul meg.

A felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1

 

 

 

Partnerek

 

A projektet megvalósító konzorcium:

 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)

 

A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Nyugat-Dunántúlon program vezető szereplője. Az alapítvány több mint két évtizede segíti a Győr-Moson-Sopron megyei mikro- és kisvállalkozások létrejöttét és fejlődését, ezzel hozzájárulva a munkanélküliség csökkentéséhez, a gazdasági szereplők szakképzettségének és ismereteinek bővítéséhez. Ezeket a célokat jelenleg két kiemelt tevékenységgel szolgálja:

  • a vállalkozások számára elérhető mikrofinanszírozás,
  • saját nonprofit jellegű, jellemzően oktatási, ismeretterjesztési, és vállalkozásösztönző célú projektek megvalósítása.

Az alapítvány megalakulása óta, stabil hátterű, kiegyensúlyozottan működő győri székhellyel, megyei, de partnereivel együttműködve regionális lefedettséget biztosító, ismert és meghatározó szerepű vállalkozásfejlesztési szervezet.

 

Elérhetőség

Cím: 9024 Győr, Bakonyi út 4/A

Telefon: +36-96/512-531

www.kva.hu

 

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa (VASHVK)

 

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa projektet megvalósító Konzorcium egyik tagja. Az Alapítvány célja a kis- és középvállalkozások segítése, ezáltal a régió munkaerő-piacának szolgálata.

Az Alapítvány Vállalkozói Központja a helyi, leginkább vas megyei vállalkozások fejlesztésének meghatározó intézménye, mely partneri kapcsolatai révén hozzájárul a vállalkozások számára elérhető szolgáltatások és anyagi források igénybevételéhez.

 

Elérhetőség

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.

Telefon: +36-94/326-048

www.vashvk.hu

 

 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA)

 

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szintén a Konzorcium egyik tagjaként van jelen a programban. A Zala Megyei Önkormányzat által alapított szervezet a térség gazdasági fejlődésének elősegítését, a mikro-, kis- és középvállalkozások megalakulását és fennmaradásának támogatását tűzte ki célul, melyet magas színvonalú, hozzáférhető szolgáltatásokkal és projektekkel kíván megvalósítani. Központi vállalkozásfejlesztési irodája és megyei aliroda hálózata a ZMVA ügyfelei számára folyamatosan biztosítja a szükséges információhoz jutást, a tanácsadást, a vállalkozói képzéseket, munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint mikrohitelezési lehetőséget is nyújt.

 

Elérhetőség

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.

Telefon: +36-92/316-033

www.zmva.hu

 

 

Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (TMVA)

 

Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint további konzorciumi tag vesz részt a programban. Az 1992-ben induló alapítványt kuratórium irányítja, mely oktatás, tanácsadás, tájékoztató anyagok, valamint fórumok és partnerközvetítés révén kívánja előmozdítani a mikro-, kis- és középvállalkozások, szervezetek, intézmények, munkanélkülieknek helyzetét.

 

Elérhetőség

Cím: 7100 Szekszárd, Garay tér 16.

Telefon: +3674/312-333

www.tmvallkozp.hu

 

 

További együttműködő szervezetek

 

A program megvalósítása során a Konzorcium további partnerekkel egészül ki. A legszorosabb együttműködés a Kormányhivatalokkal alakul ki, amelyek járási szintű foglalkoztatási osztályai az Ifjúsági Garancia Programtanácsadói révén a 25 év alatti fiatalok, míg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatmunkatársai a 25 év felettiek tájékoztatását végzik, bevonásukat segítik.

 

 

Kamarák, vállalkozásfejlesztésben érintett szakmai szervezetek –kiemelten a Széchenyi Programirodák hálózata -, technológiai transzfer szervezetek, felsőoktatási és szakképző intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek.

 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány| 9024 Győr, Bakonyi u. 4/A.| +36-96/512-531|