Forrás

2019.04.29

Magyarország Kormányának felhívásai alapján a Magyar Államkincstár a projektünk keretében képzésben részesített és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező résztvevők által alapított vállalkozások induló költségeit továbbadott támogatás formájában támogatja.

 

A kérelmeket itt kell benyújtani: Támogatásigénylés

(A jóváhagyott Üzleti Tervről szóló Tanúsítvány birtokában)

 

Útmutató: http://www.allamkincstar.gov.hu/files/GINOP/vvt/Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i_k%C3%A9zik%C3%B6nyv_GINOP%20VVT_0808_.pdf

Kapcsolódó anyagok: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/vallalkozova-valas-tamogatasa/4069/

 

A Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata:

E-mailben: ginop@allamkincstar.gov.hu

Telefonon:+36-1-452-2903

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:

hétfő-csütörtök: 8.00-16:30, péntek: 8:00-14.00.

 


 

A GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázati felhívások alapján, a Magyar Államkincstár a program második komponenseinek keretében, a GINOP 5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok által megalapított vállalkozások számára vissza nem térítendő támogatást biztosít, induló költségeik támogatása céljából.

 

Támogatás mértéke összege:

  • A támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet.
  • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
  • Az igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 6 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege.
  • A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében és a támogatási időszakon belül nem módosítható.
  • A vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.
  • A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
  • A támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell saját bankszámlával, illetve ügyfélkapu regisztrációval.

 

Kötelező vállalások:

  • A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
  • Realizált nettó árbevétel min. 1.000.000,-Ft (1. év);

A Kincstár honlapján elérhető a GINOP-5.1.10-18 – Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.2.7-18 – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című GINOP konstrukciókról a pályázati feltételeket tartalmazó közlemény. Elérhetősége: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop


 

Ismertető:

https://drive.google.com/file/d/1UP7q1zgSUBzXm0EFxCrzykI4aAEXwcNX/view?usp=sharing

 

Röviden:

https://drive.google.com/file/d/1MMzBAMFrGATBPl9J37qTyoYAj2sYfJsh/view?usp=sharing

 

Hírlevél archívum:

https://us18.campaign-archive.com/home/?u=c42207341b5386dc620ba28a8&id=c8e227f25d

 

A támogatás 4 komponense:

(felkészítő program aminek Ön alanya lehet)

 

!!!Pénzügyi támogatás!!!

(30 év alatt)

 

!!!Pénzügyi támogatás!!!

(30 év felett)

 

(visszatérítendő kiegészítő rész / kölcsön:)

 

 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány| 9024 Győr, Bakonyi u. 4/A.| +36-96/512-531|