Dátumok: vállakozásalapítás - támogatásigénylés

2020.09.23

Fontos tudnivaló a tervezéshez:

Az üzleti tervben megadott projekt indítási hónaptól el lehet térni, nem szükséges ezért a véleményeztetett/jóváhagyott üzleti terv revíziója. A Magyar Államkincstárnál a támogatási időszak a támogatást igénylő által az üzleti tervének megvalósítására meghatározott 12 hónapos időtartam. A támogatási időszak kezdő napját a támogatást igénylő a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó támogatási kérelemben, a projekt megkezdésének tervezett dátuma mező kitöltésével adja meg.

 

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat: az adott hónap bármely napját jelöli meg a támogatást igénylő a támogatási időszak kezdeteként, a támogatási jogosultság vizsgálata és a támogatás kifizetése, így az elszámolás is a TELJES hónapra vonatkozóan történik. Vagyis a 2019. augusztus 10. – 2020. augusztus 9. támogatási időszakban az első vizsgált hónap 2019. augusztus (teljes hónap), az utolsó vizsgált hónap pedig 2020. július (teljes hónap). Ezért javasolt a támogatási időszakot adott hónap 1-től megkezdeni.

 

Emiatt a vállalkozását javasoljuk  a támogatási időszak kezdő hónapját megelőző hónapban megalapítani, de legkésőbb a támogatási időszak kezdő hónap 1-jén.

 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány| 9024 Győr, Bakonyi u. 4/A.| +36-96/512-531|